Καλοκαιρινά τμήματα

Καλοκαιρινά τμήματα
  • ενισχυτικής διδασκαλίας
  • επαναληπτικών μαθημάτων
για όλες τις τάξεις του δημοτικού.

Τμήματα Προετοιμασίας για την
κάλυψη της μη διδαχθείσας ύλης

Καθημερινή Μελέτη


Πρόγραμμα σχολικής ετοιμότητας για την Α` Δημοτικού

Καθημερινή Μελέτη


Προετοιμασία μαθητών για την Α’ Γυμνασίου

Καθημερινή Μελέτη


  • Έναρξη Τμημάτων
  • 28-6-2021

Κοινοποιήστε στο