Καλοκαιρινά τμήματα

Καλοκαιρινά τμήματα
  • ενισχυτικής διδασκαλίας
  • επαναληπτικών μαθημάτων
για όλες τις τάξεις του δημοτικού.

Καθημερινή Μελέτη


Τμήματα Προετοιμασίας
μαθητών για την Α’ Δημοτικού

Καθημερινή Μελέτη


Προετοιμασία μαθητών για την Α’ Γυμνασίου

Καθημερινή Μελέτη


  • Έναρξη Τμημάτων
  • 25-6-2018

Κοινοποιήστε στο