Καθημερινή
  • Μελέτη
  • Προετοιμασία
όλων των μαθημάτων

Δημοτικό

2 ώρες Καθημερινής Μελέτης από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Γυμνάσιο

3 ώρες Καθημερινής Μελέτης από Δευτέρα έως Παρασκευή.


Μαθαίνουμε στα παιδιά : Να...

Οι γονείς  εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον και ειδικοί εκπαιδευτικοί, με αγάπη, φροντίζουν για τη μόρφωση τους.

Καθημερινή Καθημερινή Μελέτη Σχολικών Μαθημάτων Ηράκλειο

Καλοκαιρινά τμήματα
  • ενισχυτικής διδασκαλίας
  • επαναληπτικών μαθημάτων

Καθημερινή Μελέτη


Ειδικά τμήματα
  • ενισχυτικής διδασκαλίας
  • επαναληπτικών μαθημάτων
για μαθητές Δημοτικού.

Καθημερινή Μελέτη
Καθημερινή Μελέτη

Μαθήματα Υπολογιστών για παιδιά
  • από 6
  • έως 16
ετών.

Καθημερινή Μελέτη Σχολικών Μαθημάτων Ηράκλειο

Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 2 ώρες την εβδομάδα.

Κοινοποιήστε στο